Zangtips voor kinderen

 De stembanden van kinderen

De stembanden van kinderen zijn niet hetzelfde als die van een volwassene. Kinderen kunnen niet zo hard en niet zo lang zingen, en hebben een minder groot bereik. Toch kan het verstandig zijn om wel vroeg met wat lichte zang oefeningen te beginnen om je kind te introduceren tot zingen. Slecht stemgebruik sluipt er bij kinderen snel in.

 

Zangtips voor kinderen

1: Het is belangrijk om zingen voor kinderen leuk en dus interessant te houden. Denk dus niet alleen in saaie toonladders, maar probeer het zingen al spelend aan te bieden.

2: Oefen met klinkers en de juiste stand van de mond. Zorg er voor dat de mond genoeg geopend is om de klinker Aah te zingen, en dat de mond rond genoeg is om Oooh en ooee te zingen.

3: Train het gehoor. Kinderen die vroeg hun gehoor trainen hebben daar later veel profijt van. Zing een noot op ‘ah’ en laat je kind dezelfde toon op de piano zoeken en naspelen.

4: Doe simpele ademhalingsoefeningen. Bij de inademing zet de buik uit, bij de uitademing wordt hij weer plat. De schouders blijven laag.

5: Doe simple warming-ups op Amore Mio. Doe deze oefening steeds opnieuw, maar begin dan een halve noot hoger.

 Kleurplaat Leni & Desi